Już 10-11 czerwca w Warszawie Natalia Taffarel poprowadzi warsztaty z retuszu high-end.

Pierwszy dzień warsztatów to solidna dawka praktycznej wiedzy na tematy związane z teorią kolorów, zasadami kompozycji oraz różnic w retuszu dla poszczególnych rodzajów fotografii.
Natalia pokazuje również swój warsztat pracy i tłumaczy, dlaczego na danym etapie pracy nad zdjęciem podejmuje konkretne decyzje.

Drugiego dnia warsztatów uczestnicy pracujesz na swoich zdjęciach, podążając krok za krokiem za Natalią Taffarel.

Warsztaty z Natalią Taffarel to doskonała okazja dla profesjonalnych fotografów i retuszerów, by uporządkować dotychczasowe i poznać nowe metody pracy. To także możliwość poznania warsztatu pracy retuszerki, określanej często jako guru retuszu.

Natalia Taffarel, pochodzi z rodziny argentyńskich drukarzy, obecnie uznawana jest za jedną z najlepszych retuszerek. Jak sama przyznaje, retuszowanie jest jej całym życiem.
Zrozumienie dla teorii kolorów oraz background wyniesiony z domu rodzinnego pozwalają jej na maksymalne wykorzystanie możliwości oprogramowania Adobe Photoshop. Zdaniem Natalii zrozumienie procesu retuszu pozwala na zrobienie z dobrego zdjęcia, perfekcyjnego, a z perfekcyjnego – zachwycającego. Jak sama o sobie mówi, jest neurotyczną maniaczką detalu, która uważa, że piękno jest ukryte w szczegółach, a zadaniem retuszera jest je uwolnić. Uważa, że konstruktywna krytyka jest jedynym sposobem na ciągłe doskonalenie warsztatu. Stara się być najlepsza.

Jak zapisać się na warsztaty?

Wypełnij formularz znajdujący się na stronie. W ciągu kilku godzin wyślemy Ci dane do przelewu, na które  w ciągu 1 dnia roboczego wpłać 250 EUR bezzwrotnej zaliczki.

W jaki sposób mogę wpłacić zaliczkę?

Możesz zrobić przelew na nasz rachunek bankowy w Polskich Złotych, bądź na konto PayPal w EUR.

Czy mogę zrezygnować z udziału w warsztatach?

Możesz zrezygnować z warsztatów do 30 dni przed ich terminem. Pamiętaj, że zaliczka jest bezzwrotna. Jeżeli wpłaciłeś całą kwotę za warsztaty, zwrócimy Ci sumę pomniejszoną o 250 EUR.  Rezygnacja z warsztatów w terminie krótszym niż 30 dni wiąże się z koniecznością uiszczenia całej opłaty za warsztaty.

Co w przypadku, gdy warsztaty zostaną odwołane?

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania warsztatów, najpóźniej na 14 dni przed ich terminem. Zwrócimy Ci wtedy całą opłatę za warsztaty, również zaliczkę. Zwrot zrobimy w ciągu 14 dni.

Czego będę potrzebował na warsztatach?

By wziąć udział w warsztatach musisz mieć laptopa, na którym będziesz pracował oraz tablet graficzny (jeżeli używasz). Niezbędny jest Adobe Photoshop (od C5 wzwyż) oraz Capture ONE.

Gdzie dokładnie odbędą się warsztaty?

Dokładny adres warsztatów podamy najpóźniej 30 dni przed ich terminem. Na pewno będzie to Warszawa.

Regulamin warsztatów retuszu high-end z Natalią Taffarel.

Organizatorem warsztatów jest Kreski Corp. sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Józefa Dietla 7/12, KRS 0000589406.
Organizator zobowiązuje się do zorganizowania warsztatów z dochowaniem najwyższej staranności.
Warsztaty odbędą się w Warszawie, w dniach 10-11 czerwca 2017.
Uczestnikiem warsztatów może być osoba, która posługuje się językiem angielskim na poziomie umożliwiającym komunikację oraz zna program Adobe Photosohop (wersja od CS5) na poziomie umożliwiającym pracę podczas warsztatów.
Potwierdzeniem rezerwacji miejsca na warsztatach jest wpłata zaliczki 250 EURO lub jej równowartości w Polskich Złotych według kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień rejestracji.
Zaliczka jest bezzwrotna.
Zaliczkę należy wpłacić w ciągu 1 dnia roboczego o otrzymaniu informacji z danymi do wpłaty od Organizatora. Potwierdzenie wpłaty należy wysłać na adres mailowy: lukasz@kreskicorp.com
Pozostałą część kwoty za udział w warsztatach należy wpłacić najpóźniej do 15 maja 2017.
Brak wpłaty w terminie równoznaczny jest z skreśleniem z listy uczestników.
Uczestnik może zrezygnować z udziału w warsztatach do 30 dni przed ich terminem. Organizator zwróci uczestnikowi wpłaconą opłatę pomniejszoną o 250 EUR zaliczki, która jest bezzwrotna.
Rezygnacja z udziału w warsztatach w terminie krótszym niż 30 dni przed ich rozpoczęciem wiąże się z koniecznością uiszczenia całej opłaty za warsztaty.
Organizator udziela 5% rabatu od obowiązującej ceny za warsztaty w przypadku dokonania całej opłaty w momencie rejestracji.
Rejestracja na warsztaty po 15 maja 2017 wiąże się koniecznością uiszczenia całej opłaty w momencie rejestracji.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów bez podania przyczyny, nie później niż 14 dni przed datą ich rozpoczęcia.
W przypadku odwołania warsztatów, Organizator zwróci Uczestnikowi całą wpłaconą kwotę za udział w warsztatach, łącznie z zaliczką w ciągu 14 dni.
Osobami do komunikacji w imieniu Organizatora są: Dawid Żądło oraz Łukasz Drywa.